BOMJ – přihláška

Běh okolo Máchova jezera 28.5.2023 – Formuláře Google

Přihlášením do závodu prohlašuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se dnešního běžeckého závodu. Beru na vědomí, že tento závod se koná za plného silničního provozu, budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a budu bezpodmínečně dodržovat pokyny organizátorů závodu.

Pořadatel závodu má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií, videozáznamů a další dokumentace, na nich bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti, bez časového omezení.