Rozpis – Novoroční běh

NOVOROČNÍ BĚH A POCHOD OKOLO MÁCHOVA JEZERA

ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU V DOKSECH
Tato akce má kondiční charakter a může se jí zúčastnit každý zájemce.
1.1.2020, 44. ročník

Pořadatel: Atletika Doksy, z.s.
Termín: 1. ledna 2020
Trať: 12,5 km
Start: 12:00 – 13:00 hodin – pochod (průběžně po registraci)
13:00 hodin – běh
Přihláška: mejlem, sms (novakova@ehd.doksy.com; 725 537 813)

Prezentace: od 12:00 hodin na stadionu kopané v Doksech
Startovné: dobrovolné
Kategorie – běh:
Muži A do 39 let, muži B 40-49 let, muži C 50-59 let,
muži D 60-69 let, muži E 70-79 let, muži F nad 80 let
Ženy A do 34 let, ženy B nad 35let

Ceny se neudělují. Vyhlašujeme celkové pořadí, bez kategorií.

atletika_doksy_novorocni_beh_2020